Bezpieczeństwo pożarowe

Bezpieczeństwo pożarowe to jeden z wyznaczników charakteryzujących nowoczesne budownictwo. Tego rodzaju konstrukcje w warunkach pożaru powinny zachować maksymalnie długą odporność ogniową, a w szczególności nośność – ze względu na często znajdujące się na nich instalacje i urządzenia.

Współczesne ściany, drzwi i zbiorniki ppoż. to nowoczesne rozwiązania, łączące oryginalny design z zaawansowaną technologią, chroniąc skutecznie mienie i zdrowie ludzi.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe realizowanych przez nas hal stalowych jest podstawowym kryterium doboru odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych jak również podstawowym parametrem decydującym o ekonomice projektowanego obiektu. Punktem wyjścia dla przyjętych rozwiązań jest analiza występującego obciążenia ogniowego. W zależności od jego wysokości stosujemy szereg specjalistycznych metod.