Hale produkcyjne

Rodzaj produkcji i związane z nim procesy technologiczne generują gabaryt i wygląd hali oraz jej wyposażenie. Przy projektowaniu hali produkcyjnej należy uwzględnić wiele czynników warunkujących optymalne korzystanie z niej i ergonomię. Należy również określić ilość i wielkość wyposażenia – specjalistycznego sprzętu, m.in. suwnic pomostowych, wciągników, chwytaków, żurawi warsztatowych, które generują dodatkowe obciążenia statyczne i dynamiczne na konstrukcję nośną hali. Specyfika produkcji w halach produkcyjnych niesie za sobą również konieczność umieszczenia odpowiednich instalacji przemysłowych, np. instalacji sprężonego powietrza, instalacji wody przemysłowej, odciągi dymowe).
Poza tym, należy bardzo odpowiedzialnie podejść do zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia osób użytkujących tego typu obiekty. Podczas budowy dokładamy wszelkich starań by zagwarantować wszystkie wymagania w obiektach budowlanych oraz w poszczególnych ich częściach dotyczące nośności i stateczności, bezpieczeństwa pożarowego, higieny, zdrowia i dbałości o środowisko, bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów, ochrony przed hałasem, oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, a także zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych.