Hale magazynowe

Hale magazynowe są wykorzystywane do przechowywania towarów, magazynowania nadwyżek produkcyjnych, czy składowania materiałów do dalszej dystrybucji. Hale magazynowe pełnią istotną rolę w przechowywaniu towarów, ponieważ jakość towaru w dużej mierze zależy od sposobu jego składowania.

Z perspektywy przedsiębiorcy ważne jest bezpieczne, efektywne i odbywające się w odpowiednich warunkach przechowywanie towarów. Dlatego tak kluczowe są odpowiednio zaprojektowane i wybudowane hale magazynowe wraz z całym systemem przechowywania i załadunku. Dbamy by proces budowy był przeprowadzony w sposób kompleksowy i profesjonalny. Podczas fazy projektowania dużo uwagi poświęcamy optymalizacji koncepcji, by pogodzić specyfikę przedsiębiorstwa, wizję Inwestora oraz możliwości techniczne wykonania inwestycji.

Po konsultacjach i zapoznaniu się z potrzebami i specyfiką działalności dobieramy odpowiedni gabaryt hali, posadzkę uwzględniając obciążenia statyczne i dynamiczne, rodzaj konstrukcji, pokrycia, oświetlenia oraz najkorzystniejsze rozwiązania techniczne. Wraz z Inwestorem analizujemy oraz doradzamy najbardziej efektywny sposób magazynowania dostosowany do potrzeb.

Niewątpliwą zaletą hal stalowych, w tym magazynowych jest ich szybka realizacja, od projektu do oddania do użytku. Jest to inwestycja szybsza i mniej kosztowna niż postawienie hali w tradycyjnym budownictwie. Co więcej, większość konstrukcji można zdemontować i ponownie zamontować w przypadku zmiany lokalizacji inwestycji.

Stawiamy na jakość materiałów, których używamy przy wznoszeniu tego typu obiektów oraz perfekcjonizm i precyzyjne wykonanie robót budowlanych, dbamy o estetykę w każdym detalu.