Gospodarstwo rolne k. Tomaszowa Lubelskiego

Obiekt rolniczy