Gospodarstwo rolne Korolówka

Obiekt rolniczy – obora