Bezpieczeństwo pożarowe

Bezpieczeństwo pożarowe to jeden z wyznaczników charakteryzujących nowoczesne budownictwo. Tego rodzaju konstrukcje w warunkach pożaru powinny zachować maksymalnie długą odporność ogniową, a w szczególności nośność – ze względu na często znajdujące się na nich instalacje i urządzenia.

Współczesne ściany, drzwi i zbiorniki ppoż. to nowoczesne rozwiązania, łączące oryginalny design z zaawansowaną technologią, chroniąc skutecznie mienie i zdrowie ludzi.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe realizowanych przez nas hal stalowych jest podstawowym kryterium doboru odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych jak również podstawowym parametrem decydującym o ekonomice projektowanego obiektu. Punktem wyjścia dla przyjętych rozwiązań jest analiza występującego obciążenia ogniowego. W zależności od jego wysokości stosujemy szereg specjalistycznych metod.

Świetliki dachowe

Świetliki dachowe jako doskonałe źródło światła naturalnego

Często Inwestorzy pytają co jest lepszym rozwiązaniem – świetlik dachowy czy okna ścienne – nie ma jednoznacznej odpowiedzi, zależy to głownie od potrzeb i przeznaczenia budynku. Głównym zadaniem świetlików dachowych jest doświetlenie światłem naturalnym dużych powierzchni, najczęściej stosowanych dla hal o różnym przeznaczeniu (magazynowe, usługowe, produkcyjne). Szerokość świetlików może wynosić od 1 do 6 m, długość jest nieograniczona, co wynika z panelowej budowy pasma świetlnego. Konstrukcję nośną świetlików dachowych stanowią systemowe profil z aluminium naturalnego odpornego na korozję lub malowanego na dowolny kolor z palety RAL. Wypełnienie naświetla stanowi płyta z poliwęglanu wielokomorowego – dostępna w różnych barwach i grubościach. Decydując się na świetlik dachowy Inwestor otrzymuje ekonomiczne rozwiązanie oświetlenia przestrzeni budynku w dzień, zachowanie warunków ochrony cieplnej i ppoż a także możliwość wentylacji przy zastosowaniu otwieranych klap przewietrzających.