Magazyn Wilkołaziak – Wilkołaz

Obiekt magazynowy – magazyn na produkty dla rolnictwa, nawozy